VETERANFONDEN – ENGAGE 2017

Baggrund – ide og perspektiv

Veteranfonden er et privat initiativ med det formål at støtte danske veteraner og deres pårørende det vil sige udsendte til krigs- og katastrofeområder på vegne af Danmark. Det omfatter ansatte og tidligere ansatte fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politi, ministerier, styrelser og tilsvarende organisationer.

Veteranfondens aktivitet vil være afvikling af koncerter under navnet ENGAGE. Det er på sigt tanken, at der skal være landsdækkende koncerter. Koncerten skal drives af frivillige veteraner og øvrige veteraner kommer gratis til ENGAGE. Alle er velkomne til koncerterne der skal rammerne for en god dag hvor veteraner og ikke-veteraner kan mødes under uformelle og hyggelige rammer.

Idemanden bag

Jeppe Michael Jensen er ophavsmand og initiativtager til projektet. Jeppe er 44 år gammel og selv veteran fra Balkan, uddannet delingsfører ved Beredskabsstyrelsen. Han blev såret ved angreb på hans konvoj ved byen Maglaj i Bosnien Hercegovina i 1993, ved angrebet blev flere hans kollegaer blev dræbt. Sidenhen har Jeppe haft en karriere i det civile som jurist, iværksætter og direktør. Bl.a. har han gennem 13 år etableret udviklet virksomheden Billetlugen A/S. I dag er han forsat beskæftiget i ”underholdningsbranchen” som kommerciel direktør i virksomheden GO DREAM A/S.

Udover Jeppe er en række personer fra Forsvaret, medie- og kulturverdenen involveret, følgende personer indgår således i et ”advisoryboard”:

Carsten Lassen: Head of Solution SE Energi og Klima, tidligere direktør for Copenhagen Jazzfestival og spillestedet Jazzhouse

Christian Herskind: Oberst af reserveren, Formand for Soldaterlegatet og Mars og Merkur, Advokat og direktør for Refshaleøen

Christian Jensen: Ansvarshavende redaktør dagbladet Information, Censor Syddansk Universitet Jette Albinus Oberst og Leder af Veterancenter Ringsted

Kristian Riis: Direktør Volcano ApS, musiker i bandet Nephew samt involveret i en række festivaller i ind- og udland som bestyrelsesmedlem og rådgiver

Magnus Reetofte: Kommunikationsdirektør det Kongelige Teater, tidligere adm. direktør spillestedet VEGA

Peter M. Andersen: Advokat og oberstløjtnant af reserveren, Formand for foreningen Folk og Sikkerhed

Per Ludvigsen: Generalløjtnant og Viceforsvarschef

Jette Albinus: Oberst og Leder af Veterancenter Ringsted

Blandt øvrige frivillige er der en blanding af veteraner fra mange missioner

Køb billet her

Gratis for veteraner – betal kun gebyr. Vi anbefaler derfor at købe billet hjemmefra, for at undgå kø på dagen
Børn under 12 kommer gratis ind, ifølge med en voksen

Aktiviteten/koncerterne skal mere konkret tjene følgende formål:

Anerkendelse

At vise at veteranens indsats påskønnes. Anerkendelse har flere formål, det moralske/etiske i at vi som samfund viser vi støtter og anerkender, det individuelle – ankerkendelse virker helende og forebyggende på psykiske sygdomme som f.eks. PTSD.

Oplysende

Begivenhederne skal anvendes til at fortælle om ”Veteransagen”. Herunder at der er nogle der desværre har fået fysiske og psykiske mén men også at veteraner ikke er ”ofre” men en ressource i det danske samfund.

Fællesskab/sammenhold

For at afvikle koncerterne vil mere end 1000 veteraner skulle involveres som frivillige. Det er tanken at prioritere den gruppe af veteraner som grundet en fysisk eller psykisk lidelse ikke p.t. kan påtage sige et fuldtidsjob. Det vil give livsindhold og i bedste fald kunne hjælpe veteranen tilbage på arbejdsmarkedet. Udover de frivillige vil der på koncertpladsen være ”meetingspoint” hvor Veteranen vil have mulighed for at møde tidligere kollegaer fra det område den pågældende har været udsendt til.

Indsamlingsaktivitet

Det forventes at koncerterne vil generere overskud. Overskuddet skal uddeles til de mange frivillige initiativer der arbejder på at skabe bedre vilkår for danske veteraner. Mange af initiativerne er i dag afhængige af støtte fra Forvaret, velgørende fonde m.v. og der er et begrænset antal midler til rådighed. Ydermere er mængden af tilgængelige midler afhængige af den til enhver tid værende politiske opbakning til ”sagen” og det kan således frygtes at der på sigt vil komme mindre politisk fokus på området, hvorved midlerne på området vil blive nedskåret. På sigt vil Veteranfonden kunne blive en stærk og selvsupplerende fond, der udover den direkte aktivitet (ENGAGE) vil kunne medvirke til, at andre initiativer på området får tilvejebragt økonomiske midler.

Teamet bag

De frivillige der hjælper med at gøre ENGAGE til en stor succes er alle ildsjæle der brænder for at gøre en forskel

Jeppe Michael Jensen

Initiativtager til Veteranfonden

Håbet er at vi med Veteranfonden/ENGAGE kan inddrage hele Danmark i hvad det vil sige, at være veteran og gennem oplysning og involvering skabe bedre vilkår for alle veteraner.

Adam Sonnich Meinertz

Jeg er tidl. befalingsmand og veteran. Jeg arbejder til dagligt med soldater- og veteranforeninger. Jeg mener ENGAGE kan være med til at skabe opmærksomhed på de gode kvaliteter og kompetencer, man får af at være udsendt.

Christian Overholt

Jeg er studerende og veteran. Med ENGAGE håber jeg at vi kan vise at veteraner hjælper  hinanden, også når missionen er slut. Det er et fantastisk initiativ og jeg elsker at vi kan holde en fest og på den måde hjælpe andre.

Tim Thomsen

Jeg er uddannet Katastrofe- og Risikomanager og veteran. Min motivation for at arbejde med Veteranfonden/ENGAGE er, at jeg selv har haft kammerater, der har haft svært ved at komme hjem og har set, at der er et behov for at hjælpe dem.

Rasmus Engel

Jeg er reserveofficer og blev interesseret i ENGAGE, da jeg har en del venner der er blevet udsendt, som har haft svært ved at komme hjem igen til den almindelige hverdag.

Bjørn Højland

Til dagligt studerer jeg katastrofe og risikomanagement, og finder en stor glæde i at bidrage til arbejdet med ENGAGE festival

Jonas Kaas Thomsen

Jeg studere markedsføringsøkonomi på CPH Business Lyngby og er veteran. Jeg føler, at der mangler et mere nuanceret billede af hvad en veteran er i dag – det håber jeg ENGAGE kan ændre på.

Lisbeth Rhodes

Jeg er uddannet fra CBS og har været i forsvarsafdelingen på den danske ambassade i USA, hvor jeg blev inspireret af den anerkendelse og respekt veteraner får. Det håber jeg at kunne tage med til Danmark og ENGAGE er en god start.

Mikkel Hansen

Jeg er uddannet ambulanceredder og kender flere veteraner. Det er et område der kunne bruge mere opmærksomhed, så formålet med Veteranfonden og ENGAGE rammer spot on, og jeg vil gerne være med til at give alle en god oplevelse.

Rolf Paulsen

Som veteran tiltalte ideen om ENGAGE mig øjeblikkeligt. Jeg har, som mange andre veteraner, haft de udfordringer udsendelser kan medføre inde på livet. ENGAGE er en god mulighed for at skabe kontakt og fællesskab.