VETERANFONDEN – ENGAGE 2021

Baggrund – ide og perspektiv

Veteranfonden er et privat initiativ med det formål at støtte danske veteraner og deres pårørende, det vil sige udsendte til krigs- og katastrofeområder på vegne af Danmark. Det omfatter ansatte og tidligere ansatte fra Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Politi, ministerier, styrelser og tilsvarende organisationer.

Veteranfondens aktivitet vil være afvikling af koncerter under navnet ENGAGE. Det er på sigt tanken, at der skal være landsdækkende koncerter. Koncerten skal drives af frivillige veteraner og øvrige veteraner kommer gratis til ENGAGE. Alle er velkomne til koncerterne, der skaber rammerne for en god dag hvor veteraner og ikke-veteraner kan mødes under uformelle og hyggelige rammer.

Idemanden bag

Jeppe Michael Jensen er ophavsmand og initiativtager til projektet. Jeppe er 44 år gammel og selv veteran fra Balkan, uddannet delingsfører ved Beredskabsstyrelsen. Han blev såret ved angreb på hans konvoj ved byen Maglaj i Bosnien Hercegovina i 1993. Ved angrebet blev flere af hans kollegaer dræbt. Sidenhen har Jeppe haft en karriere i det civile som jurist, iværksætter og direktør. Bl.a. har han gennem 13 år etableret og udviklet virksomheden Billetlugen A/S.

Udover Jeppe, er en række personer fra Forsvaret og Erhvervslivet samt medie- og kulturverdenen involveret. Følgende personer indgår således i et Advisoryboard:

Carsten Lassen: Specialisterne, CEO. Tidl. direktør for Copenhagen Jazzfestival og spillestedet Jazzhouse

Christian Herskind: Brigadegeneral (R), Næstformand for Soldaterlegatet og Mars og Merkur, Advokat og direktør for Refshaleøen

Christian Jensen: Ansvarshavende redaktør, dagbladet Politiken

Jens Romundstad: Salgsdirektør for Fakta og veteran

Jette Albinus: Brigadegeneral og stabschef i Hjemmeværnskommandoen

Kristian Riis: Direktør i Volcano ApS, musiker i bandet Nephew samt involveret i en række festivaler i ind- og udland som bestyrelsesmedlem og rådgiver

Magnus Reetofte: Kommunikationschef i det Kongelige Teater, tidl. Administrerende direktør af spillestedet VEGA

Martin Bøge Mikkelsen: Bestyrelsesformand, professionel bestyrelsesmedlem, Venture Investor og Senior Advisor, samt Formand for InterForce Region Hovedstaden og medlem af Mars og Merkur.

Per Ludvigsen: Senior Advisor hos Struensee & Co, Generalløjtnant og tidl. Viceforsvarschef

Peter M. Andersen: Advokat, Oberstløjtnant (R) og Formand for foreningen Folk og Sikkerhed

Ronnie Hansen: Direktør i Burson-Marsteller Sport

Susanne Lund: Oberst og Chef for Veterancenteret

Tobias Kippenberger: Direktør i Tikkio Danmark, musiker som solist og i bandet The Floor Is Made Of Lava, tidl. økonomisk rådgiver i musikbranchen

Tue Hækkerup: Tidl. medlem af Borgerrepræsentationen, Kbh. Kommune, tidl. Institutleder PH Metropol, og Kaptajn

Blandt øvrige frivillige er der en blanding af veteraner fra mange missioner

Aktiviteten/koncerterne skal mere konkret tjene følgende formål:

Anerkendelse

At vise, at veteranens indsats påskønnes. Anerkendelse har flere formål, det moralske/etiske i at vi som samfund viser vi støtter og anerkender, det individuelle – ankerkendelse virker helende og forebyggende på psykiske sygdomme som f.eks. PTSD.

Oplysende

Begivenhederne skal anvendes til at fortælle om ”Veteransagen”. Herunder at der er nogle der desværre har fået fysiske og psykiske mén, men også at veteraner ikke er ”ofre” men en ressource i det danske samfund.

Fællesskab/sammenhold

For at afvikle koncerterne, vil mere end 1000 veteraner skulle involveres som frivillige. Det er tanken at prioritere den gruppe af veteraner som grundet en fysisk eller psykisk lidelse ikke p.t. kan påtage sige et fuldtidsjob. Det vil give livsindhold og i bedste fald kunne hjælpe veteranen tilbage på arbejdsmarkedet. Udover de frivillige er der på koncertpladsen mulighed for at Veteraner fra forskellige missioner, kan mødes med tidligere kollegaer fra det område den pågældende har været udsendt til.

Indsamlingsaktivitet

Det forventes at koncerterne vil generere overskud. Overskuddet skal uddeles til de mange frivillige initiativer der arbejder på at skabe bedre vilkår for danske veteraner. Mange af initiativerne er i dag afhængige af støtte fra Forvaret, velgørende fonde m.v. og der er et begrænset antal midler til rådighed. Ydermere er mængden af tilgængelige midler afhængig af den til enhver tid værende politiske opbakning til ”sagen”, og det kan således frygtes at der på sigt vil komme mindre politisk fokus på området, hvorved midlerne på området vil blive nedskåret. På sigt vil Veteranfonden kunne blive en stærk og selvsupplerende fond, der udover den direkte aktivitet (ENGAGE) vil kunne medvirke til, at andre initiativer på området får tilvejebragt økonomiske midler.