VETERANFONDEN – ENGAGE 2021

Teamet bag

De frivillige der hjælper med at gøre ENGAGE til en stor succes er alle ildsjæle der brænder for at gøre en forskel

Jeppe Michael Jensen

Initiativtager til Veteranfonden

Håbet er at vi med Veteranfonden/ENGAGE kan inddrage hele Danmark i hvad det vil sige, at være veteran og gennem oplysning og involvering skabe bedre vilkår for alle veteraner.

Christian Overholt

Festival leder

Jeg prøver at samle alle trådene omkring hele festivalen. Jeg er veteran og har været med i teamet fra starten. Med ENGAGE håber jeg at vi kan bringe folk tættere sammen og jeg elsker at vi kan holde en fest og på den måde hjælpe dem som har brug for det.

Dennis Ejler

Afviklings chef, Frivillig ansvarlig og webmaster

Jeg står for afviklingen som Afviklings Chef og organisering af de frivillige og områderne, er vores webmaster og administrator af vores Frivillige Engage facebook gruppe

Har arbejdet med festivaler, koncerter, events og frivillige i mange år.

Til dagligt er jeg tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde som Korporal og er selv veteran.

Alexander Lindholdt

Sikkerhed

Med en stor erfaring fra sikkerhedsbranchen er jeg er med til at sørger for sikkerheden til ENGAGE. Til dagligt studerer jeg til Katastrofe- og Risikomanager. Veteraner som har været udsendt, herunder soldater, beredskabsfolk, læger mv. fortjener en hyldest, derfor er jeg en del af ENGAGE.

Rolf Paulsen

Sikkerhed

Jeg er veteran og uddannet Katastrofe- og Risikomanager, og sikkerhedsansvarlig til ENGAGE. Jeg har været involveret i ENGAGE siden opstarten, og jeg brænder for veteransagen.

Lad os fejre vores veteraner på en værdig måde!

Jens Graff

Camp ENGAGE

Jeg er projektleder for Camp ENGAGE, hvor alle myndigheder, virksomheder og organisationer mm, som støtter op om ENGAGE og veteransagen er repræsenteret.

ENGAGE er et potpourri af vilje, anerkendelse, oplysning og forsamling af de bedste kræfter for at gøre en forskel for de danske veteraner og deres pårørende.

Rebecca Siert

SoMe

Jeg er bag vores Social Medier for ENGAGE. Det er en festival som jeg syntes kommer med nogle rigtig gode værdier om hvor vi skal vise anerkendelse, oplyse og skabe et fællesskab om vores veteraner.

Louise Lykke Østergaard

All-Inclusive

Jeg har været med i ENGAGE som frivillig siden det startede i 2017 og synes det er et fantastisk godt koncept og en vigtig sag at bakke op om. I 2019 står jeg for vores All Inclusive område og ser frem til at skabe en rigtig hyggelig fest for jer!

Katrine Poulsen

Backstage

Jeg tager mig af backstage, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for kunstnere. Jeg er selv pårørende til en veteran og finder det både vigtig og fedt, at jeg via ENGAGE-fællesskabet kan være med til at ændre vores typiske definition af veteranbegrebet. Endnu bedre er det, at vi kan skabe denne ændring ved en folkefest!

Neel Guldbech

VIP

Jeg tager mig af  VIP-området, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for vores sponsorer og andre interessenter

Sussi Nielsen

Indgange og billetkontrol

Willi duch

Lager og Logistik

Tom Skjelmose

Miljø og renovation

Lone Nellemose

Bar ansvarlig

René Nellemose

Bar ansvarlig