VETERANFONDEN – ENGAGE 2021

Teamet bag

De frivillige der hjælper med at gøre ENGAGE til en stor succes er alle ildsjæle der brænder for at gøre en forskel

Jeppe Michael Jensen

Initiativtager til Veteranfonden

Håbet er at vi med Veteranfonden/ENGAGE kan inddrage hele Danmark i hvad det vil sige, at være veteran og gennem oplysning og involvering skabe bedre vilkår for alle veteraner.

Christian Overholt

Festival koordinator

Jeg prøver at samle alle trådene omkring hele festivalen. Jeg er veteran og har været med i teamet fra starten. Med ENGAGE håber jeg at vi kan bringe folk tættere sammen og jeg elsker at vi kan holde en fest og på den måde hjælpe dem som har brug for det.

Mikkel Hansen

Økonomi

Jeg holder styr på budgettet og sørger for at vi bruger færrest muligt penge. Jeg er uddannet ambulanceredder og kender flere veteraner. Det er et område der kunne bruge mere opmærksomhed, så formålet med Veteranfonden og ENGAGE rammer spot on, og jeg vil gerne være med til at give alle en god oplevelse

Magnus Bengtsson

Pladsopbygning

Jeg står for opbygningen af pladsen. Jeg er tidligere befalingsmand ved Opklaringsbataljonen og håber, at ENGAGE kan være med til at sprede budskabet, om at mange soldater og veteraner kommer styrket ud af deres oplevelser, noget der kan være til stor gavn for hele samfundet.

Rolf Paulsen

Sikkerhed

Jeg er veteran og uddannet Katastrofe- og Risikomanager, og sikkerhedsansvarlig til ENGAGE. Jeg har været involveret i ENGAGE siden opstarten, og jeg brænder for veteransagen.

Lad os fejre vores veteraner på en værdig måde!

Jens Graff

Camp ENGAGE

Jeg er projektleder for Camp ENGAGE, hvor alle myndigheder, virksomheder og organisationer mm, som støtter op om ENGAGE og veteransagen er repræsenteret.

ENGAGE er et potpourri af vilje, anerkendelse, oplysning og forsamling af de bedste kræfter for at gøre en forskel for de danske veteraner og deres pårørende.

Alexander Lindholdt

Sikkerhed

Med en stor erfaring fra sikkerhedsbranchen er jeg er med til at sørger for sikkerheden til ENGAGE. Til dagligt studerer jeg til Katastrofe- og Risikomanager. Veteraner som har været udsendt, herunder soldater, beredskabsfolk, læger mv. fortjener en hyldest, derfor er jeg en del af ENGAGE.

Emil Andersen

Frivillig

Jeg er befalingsmand og veteran. For mig samler ENGAGE de bedste elementer af frivillighed & sammenhold. Jeg tror samtidigt at ENGAGE kan skabe forståelse for, og dialog omkring, det at være udsendt.

Maybritt Hyllekvist

Frivillige

Rammerne til en god festival sættes af en lille flok ildsjæle, men fundamentet bygges af rigtig mange frivillige! Dem skal jeg blandt andet modtage og sikre at de også ved at de en vigtig del af ENGAGE! Jeg er selv veteran og har været udsendt flere gange. Derfor er jeg glad for at kunne bidrage til at festivalen bliver en succes, så alle veteraner – uanset hvor de kommer fra – får den hjælp og anerkendelse, de fortjener.

Rebecca Siert

SoMe

Jeg er bag vores Social Medier for ENGAGE. Det er en festival som jeg syntes kommer med nogle rigtig gode værdier om hvor vi skal vise anerkendelse, oplyse og skabe et fællesskab om vores veteraner.

Louise Lykke Østergaard

All-Inclusive

Jeg har været med i ENGAGE som frivillig siden det startede i 2017 og synes det er et fantastisk godt koncept og en vigtig sag at bakke op om. I 2019 står jeg for vores All Inclusive område og ser frem til at skabe en rigtig hyggelig fest for jer!

Katrine Poulsen

VIP og Backstage

Jeg tager mig af backstage og VIP-området, der skal skabe nogle hyggelige og uformelle rammer for både kunstnere og gæster. Jeg er selv pårørende til en veteran og finder det både vigtig og fedt, at jeg via ENGAGE-fællesskabet kan være med til at ændre vores typiske definition af veteranbegrebet. Endnu bedre er det, at vi kan skabe denne ændring ved en folkefest!

Dennis Ejler

Frivillig ansvarlig og web

Jeg står for organisering af de frivillige og områderne, opdatere vores hjemmeside samt Frivillige Engage facebook siden

Har arbejdet med festivaler og frivillige i mange år.

Til dagligt er jeg tjenestegørende ved Den Kongelige Livgarde som Korporal og er selv veteran.